[Hà Nội] Max Electric Việt Nam Tuyển Dụng Vị Trí Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Thiết Kế Cơ Khí

MAX ELECTRIC VIỆT NAM là đơn vị thiết kế, sản xuất và thi công các loại tủ điện công nghiệp & hệ thống tự động hóa cho các công trình dầu khí, nhà máy nhiệt điện, xi măng, dây chuyền sản xuất, nhà máy công nghiệp… xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng

[Hà Nội] Max Electric Việt Nam Tuyển Dụng Vị Trí Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Thiết Kế Điện

MAX ELECTRIC VIỆT NAM là đơn vị thiết kế, sản xuất và thi công các loại tủ điện công nghiệp & hệ thống tự động hóa cho các công trình dầu khí, nhà máy nhiệt điện, xi măng, dây chuyền sản xuất, nhà máy công nghiệp… xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng

[Hà Nội] Max Electric Việt Nam Tuyển Dụng Vị Trí KTV Đấu Nối

KTV Đấu Nối

MAX ELECTRIC VIỆT NAM là đơn vị thiết kế, sản xuất và thi công các loại tủ điện công nghiệp & hệ thống tự động hóa cho các công trình dầu khí, nhà máy nhiệt điện, xi măng, dây chuyền sản xuất, nhà máy công nghiệp… xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng

[Hà Nội] Max Electric Việt Nam Tuyển Dụng Vị Trí KTV Vận Hành Máy Đột CNC

Vận Hành Máy Đột CNC

MAX ELECTRIC VIỆT NAM là đơn vị thiết kế, sản xuất và thi công các loại tủ điện công nghiệp & hệ thống tự động hóa cho các công trình dầu khí, nhà máy nhiệt điện, xi măng, dây chuyền sản xuất, nhà máy công nghiệp… xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng

[Hà Nội] Max Electric Việt Nam Tuyển Dụng Vị Trí Thợ Hàn

Thợ Hàn

MAX ELECTRIC VIỆT NAM là đơn vị thiết kế, sản xuất và thi công các loại tủ điện công nghiệp & hệ thống tự động hóa cho các công trình dầu khí, nhà máy nhiệt điện, xi măng, dây chuyền sản xuất, nhà máy công nghiệp… xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng